Volby 10. a 11. října 2014

kandidát do Senátu
volební obvod 42 Kolín

volte 7

 

 Kdo jsem

   Proč kandiduji
   Můj program
   Volební plakát
   Volební leták
   Galerie
  Rozhovor v Haló Novinách