Volby 10. a 11. října 2014

kandidát do Senátu
volební obvod 42 Kolín
volte 7
 

 Kdo jsem

   Proč kandiduji
   Můj program
   Volební plakát
   Volební leták
   Galerie
  Rozhovor v Haló Novinách
   

František Švarc, 62 let
bytem Radim, okres Kolín
vyučen strojním zámečníkem
nedokončená vysoká škola politická v důsledku zrušení školy v r. 1990

ženatý, 4 dcery
manželka Anna, ekonomka

v letech1970 až 1975 opravář stavebních strojů Železničního stavitelství Praha
od roku 1975 vedoucí pracovní čety tamtéž
1998 až 2003 vedoucí výroby v opravě  požárních vozů v Pečkách
2003 až 2007 vedoucí výroby ve strojírenské firmě v Kouřimi
od dubna 2007 předseda okresního výboru KSČM v Kolíně