Volby 10. a 11. října 2014

kandidát do Poslanecké sněmovny 
volte 7
 

 Kdo jsem

   Proč kandiduji
   Můj program
   Volební plakát
   Volební leták
   Galerie
  Rozhovor v Haló Novinách
   

   Ve svém dosavadním životě jsem poznal jak práci v dělnickém povolání tak technické funkci. Proto si dovolím tvrdit, že dovedu posoudit život lidí z mnoha stránek. Vím jak od manuelní práce bolí ruce a jak si při ní zároveň lámete hlavu, když hledáte odpověď, proč vám to či ono nejde, v čem je ukryta závada momentálně nefunkčního motoru, brzd nebo hydraulického systému. Také znám tlak odpovědnosti v rozhodovacích procesech při řízení pracovního kolektivu, zvláště když vám není lhostejné, jak firma ve které pracujete, funguje.

   Na základě svých životních zkušeností jsem došel k přesvědčení, že pro spokojený život člověka nestačí jen dobré zdraví, i když je to hlavní, dobré rodinné zázemí, mít přátelé, na které se můžete spolehnout a těšit se ze spousty dalších, zdánlivě obyčejných věcí. Člověk také potřebuje, aby svůj život prožil spokojeně a hlavně důstojně, vědět,  že vedle toho o čem jsem se již zmínil, žije ve zdravé společnosti, která mu zaručuje určité životní jistoty. Nenechá ho beztrestně okrádat od různých „zlatokopů“. Zastane se ho, když bude v právu. Bude postihovat a v čas trestat ty, kteří porušují společenská pravidla tím, že kradou, tunelují, berou úplatky, ničí životní prostředí či znevažují poctivou a obětavou práci ostatních, ať byla vykonána dnes nebo kdysi dávno. Lidé mají mít také právo na jistotu, že v případě jejich nemohoucnosti se o ně společnost rychle a kvalitně postará. Poskytne každému takovou sociální podporu či zdravotní péči, kterou momentálně potřebuje. Bez ohledu zda má na kontě milióny nebo pár tisíc.

   Chci napomoci tomu, aby v naší zemi začalo fungovat vše, o čem jsem se zmínil, a ještě mnoho dalších věcí. Proto jsem se opět rozhodl kandidovat za KSČM do Senátu Parlamentu České republiky.


Máte právo žít důstojně!